תהליכים במט"שים

תהליך הטהור מתחיל בכניסה למכון  כשהשפכים נכנסים למגוב המכני שתפקידו להרחיק פסולת נלווית באמצעות רשת קבועה המותקנת בתעלת השפכים. ומגרפה אנכית המפנה את הפסולת לפחי האשפה משם עוברים השפכים לאגן הגרוסת שמרחיק את החומר האורגני בעל משקל סגולי גבוהה כגון: חול.

משם מגיעים השפכים לאגני שיקוע ראשוניים שזה שיקוע שפכים גולמיים לאחר הטיפול שהזכרנו מקודם. נפח האגנים הוא בערך 2500 וזמן השהיה  הממוצע כשעתיים וחצי לאחר יציאתם הופכים השפכים לקולחים ראשונים משם עוברים השפכים דרך מערכת דמוית מסרק שאוספת לכלוך שעדין לא נלכד בהתחלה.

משם עוברים השפכים למסמיך שנקרא דאפט. הבוצה העודפת מאגני השיקוע ומאגני האוורור מועברת להסמכה ולהעלאת תכולת המוצקים לפני כניסה למאכליי הבוצה. ריכוז המוצקים בכניסה עומד על 0.5%  וביציאה כ 5%.

המתקן פועל בשיטת הצפת הבוצה תוך שימוש בתערובת של מים ואויר (פלוטציה).

משם עוברת הבוצה למעכלי בוצה שזה עיכול והפחתת תכולת החומר האורגני בבוצה. זמן העיקול הממוצע הינו כעשרים יום ומתבצע בתהליכים אנארוביים.

בינתיים המים ממשיכים לזרום לכיוון אגני האוורור שזה לב תהליך הטיפול הביולוגי . לאגנים מוכנס אויר  מאולץ על-ידי מפוחים שמספקים אויר החיוני לתהליך הביולוגי ושמאפשר גידול חיידקים(מיקרואורגניזמים)  בתרחיף. בטיפול זה מורחקים חומרים אורגניים  כמו: חנקן וזרחן.

בינתיים בזמן שהיית הבוצה במעכלים נוצרים גזים הגזים: גז מתאן. ביו גז . עודפי הגז נאגרים בבלון ענק בנפח של 800 מ"ק

חלק מזה נשרף על-ידי לפיד  שזהו מתקן שריפה לעודפי הגז למניעת פליטתם של גזי חממה לאטמוספרה . וחלק מהגז מיועד לחדר דודים שמחמם את הבוצה לטמפרטורה של 38 מעלות לשמירה על החיידקים.  בזמנים קבועים, נשפכת הבוצה למיכל אגירה ענק ומשם עוברת הבוצה לחדר סחיטת הבוצה המעוכלת ומתבצעת באמצאות צנטריפוגות בתוספת פולימרים.

בתהליך הסחיטה עולה ריכוז המוצקים  בבוצה מ2.5%  ל 20%. כמות הבוצה הסחוטה החודשית מוערכת ב 850 טון.

משם עוברת הבוצה הסחוטה לחדר מכולות ומשם מפונה לאתרי קומפוסט להמשך טיפול מחוץ לתחום המט "ש.

לאחר שהפרדנו את הבוצה מהמים, עוברים המים (כבר לא בוצה במובן ההתחלתי)  לאגני שיקוע שניוניים (לאחר הטיפול הביולוגי באגני האוורור שהזכרנו מקודם ) הנוזל מועבר לאגני שיקוע שניוניים  לצורך הפרדת מוצקים. הנוזל  המופרד יוצא כקולחים שניוניים והבוצה השוקעת חוזרת לתחילת אגני האוורור.

משם עוברים המים למתקן סינון. שלב הטיפול השלישוני כולל מעבר של הקולחים השניוניים למתקן "סינון מצע" המכיל חול קוורץ . הספיקה המתוכננת הינה כ 1500 מק"ש ומהירות הסינון בו כ-12 מטר/ שעה . לאחר הסינון עוברים המים למתקן חיטוי ב uv  בטכנולוגיית אולטרה סגול טכנולוגיה זו מבוססת על מנורות טבולות בתעלה בה זורמים הקולחים. הטכנולוגיה נחשבת יעילה לטיפול בחיידקים פתוגניים ללא שימוש בכימיקלים. משם עוברים המים למשאבות של חברת מקורות הירקון שמשקים את האזורים החקלאים בכל אזור השרון ולטהור נחל הירקון .יש לציין שכל המכון מחובר למערכות מתקנים לנטרול ריחות למניעת מטרדי ריחות הנגרמים מריכוזי  h2s  אשר נוצרים בקווי הולכת השפכים באגני השיקוע , ובתהליך הסחיטה.  המכון פועל לפי  תקנים מחמירים של איזו 9000 והוא נחשב למט"ש "ירוק".

חשוב לשפוך אור ולהעלות את רמת המודעות בנושא הפסולת האורגנית ופסולת מתחום היצור והתעשייה עם ההתפתחות הטכנולוגית עליית הצריכה ורמת החיים . בחשיבות עליונה  להביא לידיעת הציבור  שקיימים עובדים אשר עושים ימים ולילות בכדי לאפשר לנו להמשיך לקיים אורח חיים תקין ולדאוג לסביבה נקייה ובריאה.

יישר כוח  עובדי התהליכים במט"שים.

(נכתב לפי מדגם מט"ש כפר סבא -הוד השרון).