מנהל מקצועי לניהול מצבי חירום ואסונות

על כל ארגון להיערך מראש לניהול מצבי חירום ואסונות הדבר מקטין את היקף הנזק, את הפגיעה בחיי אדם ומזרז את השיבה לשגרה. יש צורך בהיערכות מראש לשעת חירום כיוון ולמרות שחלק מהאסונות אינם ניתנים לחיזוי התוצאות הצפויות, אי לכך יש להכין מערכת המשלבת הכנה ומניעה וכמו  כן גם התמודדות עם האירוע והשיקום שלאחריו. בשעת משבר גם כאשר קיים מרכיב אי-הוודאות בהתרחשויות ניתן לסמוך על תוכנית חירום מוכרת ומתורגלת. הפעלת תכנית זו מביאה למניעת פגיעה בנפש וברכוש ומובילה לשיקום מהיר יותר.

ארגון שמשקיע משאבים למניעת אירועי חירום או התמודדות איתם ממזער את השלכות האירוע עם התרחשותו או מונע אותו כליל. על כל ארגון להכשיר,לרכוש ולהתקין את כל האמצעים הנדרשים לתגובה באירועי חירום וכן להכשיר צוות חירום מפעלי ולצייד אותו בהתאם לתרחישים האפשריים ולתגובות הנדרשות

אנו מבצעים:

ניתוח אירועים וסיכונים להערכות מוקדמת של הארגון במקרה של אסון או מצב חירום .

בניה ובחינת תוכנית התערבות מקצועית והוצאתה אל הפועל.

הכנת צוותים בארגון למתן מענה מקצועי בעת מצב חירום .

תדרוך הארגון לשימוש בכל אמצעי החירום העומדים לרשותו.

הכוונה פיקוח ותיאום תוכניות לזמן חירום עם מנהלים ועובדים אחרים בארגוןכינון ופיתוח של תוכנית לזמן חירום.

הדרכה למניעת אסונות יחד עם הגברת המוכנות למצב שכזה ותוכניות תגובה.

ביצוע בדיקות בשטח, הערכות למצבים בלתי צפויים ואומדני השפעה

בנוסף,פיתוח והעברה של תוכניות הכשרה ותוכנית הבראה.

המלצות למנהלים ולבעלי עניין בכירים בנוגע למצבי חירום ודרכי התמודדות אתם.